Τα μέτρα της εταιρείας μας για την ασφάλεια και προστασία απο τον Κορονοΐό 

Prevention of Coronavirus Covid-19

Measures taken by our company

Ellinides Hearing Centres

Τα ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΔΗΣ ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών υγείας και μάλιστα ως επί το πλείστον σε ομάδα υψηλού κίνδυνου, κατόπιν των τελευταίων εξελίξεων με τον ιό COVID-19 θα ήθελε να ανακοινώσει τα εξής:

 

Πρώτο μας μέλημα είναι η ασφάλεια των ανθρώπων που εξυπηρετούμε στα καταστήματα μας καθώς και του προσωπικού μας.

 

Για αυτό τον λόγο θεωρούμε ως ηθική μας υποχρέωση να πάρουμε όποια μέτρα είναι απαραίτητα.

 

Η διοίκηση της εταιρείας μέχρι νεοτέρας θα λειτουργεί τις επόμενες μέρες με ειδικά μέτρα ασφαλείας.

 

Επίσης η εταιρεία μας σε συνεργασία με την Safe and Clean υπηρεσίες καθαρισμού, προχώρησε σε συμφωνία διεξαγωγής εκτεταμένης απολύμανσης και καθαρισμού σε όλους τους χώρους (αναμονής πελατών , εργαστηρίων , εξέτασης, εφαρμογής και αποθηκευτικούς) για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο.

 

Παρακαλούμε τους πελάτες μας για τα παρακάτω.

 

Όσοι είναι ανάγκη να προσέλθουν στα καταστήματα να κλείνουν πρώτα ραντεβού ώστε να αποφεύγεται η συνάθροιση πολλών ανθρώπων στα καταστήματα.

Αναλώσιμα, μπαταρίες κτλ μπορούν να αποσταλούν με χρήση ταχυμεταφορών σε όλη την Κύπρο.

 

Σε περιπτώσεις επισκευών ακουστικών βαρηκοΐας οι οποίες ενδέχεται να καθυστερήσουν η εταιρεία έχει προβλέψει να υπάρχουν στα καταστήματα ακουστικά προς προσωρινή αντικατάσταση.

 

Ευχαριστούμε όλους για την κατανόηση σας και για οποιαδήποτε εξέλιξη θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις.

Η διοίκηση της ΕΛΛΗΝΙΔΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Παγκύπριο τηλεφωνικό κέντρο τηλ. 700 700 40
Πίνδου 4, 8011 Πάφος

ELLINIDES HEARING CENTRES as a health care provider and most of all a high risk group, following the latest developments with the COVID-19 virus would like to announce the following:

Our first concern is the safety of the people we serve in our stores as well as our staff. For this reason we consider it our moral obligation to take whatever measures are necessary.

 

The management of the company up to the younger will operate in the coming days with special security measures.

 

In addition, our company, in collaboration with Safe and Clean Cleaning Services, has undertaken extensive disinfection and cleaning in all areas (customer waiting, laboratories, testing, application and storage) for as long as necessary.

We please our customers for the following : 

 

Those who need to come to the shops should make an appointment first to avoid crowding into the stores.

 

Consumables, batteries etc can be shipped using courier services all over Cyprus.

 

In cases of hearing aids that may be delayed, the company has provided for temporary replacement devices in the stores.

 

Thank you all for your understanding and for any developments there will be new announcements.

 

THE MANAGEMENT OF ELLINIDES HEARING CENTRES

Pancyprian call center tel. 700 700 40
Pindou 4, 8011 Paphos

© 2020 by Best Buy Hearing Aids. 

  • Instagram
  • Facebook Social Icon