Αίτηση για χορήγηση Ιατρικού πιστοποιητικού

Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει ότι η αίτηση για χορήγηση Ιατρικού πιστοποιητικού για λόγους δημόστια υγείας έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη για τους πολίτες στον ακόλουθο σύνδεσμο

https://bit.ly/2wctwgh (Ελληνικά)

https://bit.ly/397nJGa (English)

Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται σε άτομα, τα οποία πρέπει να παραμείνουν σε αυτό-περιορισμό 14 ημερών είτε απο την επιστροφή τους απο ταξίδι ή αν είχαν επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοΐού.

Μαζί με την αίτηση σας πρέπει να επισυνάπτονται τα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Αφού συμπληρωθεί η αίτηση πρέπει να σταλεί με φάξ στο 22771496 ή με email στο smichael@papd.mof.gov.cy

© 2020 by Best Buy Hearing Aids. 

  • Instagram
  • Facebook Social Icon